Campingvogn og Bubil

Vi i Fjordane Caravan tilbyr eit breitt utval av tenester til våre kunder. Målet med dette er at du skal kunne ha ei problemfri camping-oppleving. Vi utfører også service på vogner som står fast på campingplasser. Sjå detaljert liste under for kva vi kan hjelpe deg med.

  Vi kan hjelpe deg med
Utvendig
-Service / reparasjon av plater, skadar og lign. karosseri
-Service / reparasjon av tak, inkl. takluker og visuell kontroll av tetningsstoff
-Service / reparasjon av vindauge
-Service / reparasjon av gasskasse/-lokk
-Gassfunksjonstest med lekkasjetest og visuell kontroll
-Smøring av låsesylinder
-Smøring med silikon på dør,vindauge og taklukepakningar
-Støttebein smørjast
-Støttehjul/klave smørjast
-Dragkobling smørjast / AKS drag kontrollerast (vaskast)
-Service / reparasjon av dragdempar
-Kontrollere tryggleikslenkje
-Bremsejustering og prøving
-Kontrollere dekktrykk
-Smørjing av torsonaksling
-Service / reparasjon av utvendig lys, eventuelt byte av pærer
-Service av varmeanlegg (Truma og Alde)
-Reparere vasslekasje
-Reparere fuktskade
-Montering av ekstrautstyr som: Sykkelstativ, takluke , air condition og liknande
-Reparere vassanlegg
-Vi tek også på oss full service på 12V anlegg, både utvendig og innvendig
Innvendig
-Kontrollere frostvæskenivå og eventuelt etterfylle
-Kontrollere alle lys og eventuelt byte lyspærer
-Kontrollere rullegardiner / stramme
-Kontrollere golvvarme
-Kontrollere ferskvass-system
-Kontroll/justering skapdører og låsar
-Kontrollere kjøleskapsfunksjon

Tilhengar

For at din tilhengar skal kunne halde eit fast og godt grep på vegen, er det viktig at den blir vedlikehalde godt. Vi hjelp deg med service på din tilhengar!

  Vi kan hjelpe deg med
- Rengjøring av kulekobling
- Rengjøring av drage
- Justere Bremser
- Bytte bremser
- Alt som har med tilhengerservice